Disclaimer

De informatie op Health Guide is voor eigen risico van de gebruiker. De auteur is niet aansprakelijk voor enige schade.

Auteursrechten

Alle content op Health Guide is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Health Guide of diens rechthebbende worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enige andere manier worden vermenigvuldigd.

Health Guide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrecht wanneer de schending automatisch is aangeleverd door aangesloten affiliate netwerken en/of aangesloten webshops. In het bijzonder is Health Guide niet aansprakelijk voor afbeeldingen en tekstuele informatie van producten.

De inhoud op Health Guide is onderhevig aan verandering en kan op elk gewenst moment en zonder aankondiging worden gewijzigd door de auteur.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.